Když výjimka potvrzuje pravidlo – CoronaLessons vol. 2

Riziko přetížení, nebo i reálné kapacitní problémy zdravotnického systému v souvislosti s epidemií COVID jsou spojovány zejména s kapacitami nemocnic. Daleko méně se hovoří o dopadu na další segmenty zdravotnictví, mezi něž patří i zdravotnická záchranná služba včetně operačních středisek. Může to být […]