Laická resuscitace má význam hlavně u fibrilujících

Obrázek: wikipedia commons

Význam laické resuscitace je sice nezpochybnitelný, ale rozdíly v tom, jak moc vlastně pomáhá zvýšit naději u pacientů s rozdílným vstupním rytmem, jsou značné. A právě metaanalýza studií věnujících se tomuto tématu je předmětem publikace čínských autorů Songa a spol. z Univerzity tradiční čínské medicíny v Liaoningu (fulltext volně dostupný ZDE).

Autoři identifikovali přes 1.200 publikací k tématu. Z nich vybrali a detailně vyhodnotili 23, aby nakonec zařadili data 19 nejkvalitnějších studií zahrnující celkem téměř 233.000 pacientů.

A výsledky? Podle očekávání má laická resuscitace před příjezdem záchranky zásadní význam u pacientů s komorovou fibrilací resp. obecně s defibilovatelným rytmem – klíčové publikace se zde víceméně shodují (s výjimkou jediné starší japonské studie, která nenašla statisticky významný rozdíl) na tom, že poskytnutí laické resuscitace o něco víc než zdvojnásobuje naději na přežití zástavy oběhu.

Naopak u pacientů s nedefibrilovatelným rytmem jsou výsledky daleko méně konzistentní – některé studie mírný efekt prokázaly, některé ne. Ve výsledku se zdá, že u těchto pacientů nemá bohužel laická resuscitace žádný zásadní vliv na prognózu pacienta, která zůstává napříč světovým písemnictvím obecně špatná.

Na závěr autoři upozorňují na to, že zdaleka ne všechny studie dokumentovaly i kvalitu prováděné resuscitace, ve které mohou být v jednotlivých centrech velké rozdíly, a také na skutečnost, že studií zabývajících se pacienty s nedefibrilovatelným rytmem je daleko méně než studií o pacientech s fibrilací a rozptyl výsledků a tudíž i míra nejistoty je v této skupině významně větší.

Zdroj: The effect of bystander cardiopulmonary resuscitation on the survival of out-of-hospital cardiac arrests: a systematic review and meta-analysis. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Vol 26 (2018)

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz