Infarkt? Hudbo hraj!

Motilla del Palancar je malé španělské městečko zhruba na půl cesty mezi Madridem a Valencií. A zdejší paramedici si v práci evidentně rádi hrají. Tedy hudbu. A nejen sobě, ale i svým pacientům.

Muzikoterapie hypertenze neboli léčba vysokého tlaku hudbou je téma, které se v literatuře objevuje – s rozporuplnými výsledky – desítky let. Autorky Sanzová a Herasová se rozhodly tuto jednoduchou a levnou intervenci přenést do přednemocniční péče a na květnovém kongresu EMS 2019 v Madridu prezentovaly studii, ve které touto cestou zpříjemňovaly pacientům s infarktem myokardu transport na katlab a zkoumaly, co to udělá. A něco málo to i udělalo.

V randomizované case-control studii bylo zařazeno celkem 41 pacientů se STEMI, transportovaných do kardiocentra déle, něž 20 minut. Během cesty byla náhodně vybrané polovině z nich pouštěna relaxační hudba. Pacientům byly opakovaně měřeny hodnoty vitálních funkcí – krevního tlaku, dechové a tepové frekvence. A výsledky potvrdily, že – alespoň co se snížení tlaku týče – je muzikoterapie skutečně funkční i v těchto podmínkách. Jak střední, tak systolický i diastolický tlak u intervenční skupiny poklesly v průměru cca o 15 torr, což je statisticky jasně průkazné.

Naopak u dechové a tepové frekvence snížení významné nebylo, i když všechny sledované hodnoty byly v průměru nižší, než bez muzikoterpie. Rozdíl v těchto parametrech byl nicméně příliš malý (v jednotkách).

Autorky uzavírají, že muzikoterapie je nenáročná a účinná metoda, jak dosáhnout snížení krevního tlaku během delších transportů pacientů s AIM. Snížení samozřejmě není nijak razantní, neohrožuje myokard z hlediska ischemie, ale jde spíše o vnější projev omezení působení stresu a tím i všech negativ a rizik, které se k němu váží. A to je pro pacienty s AIM jistě prospěšné.

Zdroj: M.A. Georgio-Sanz a spol. Music Therapy on ALS units: Influence on the vital sign of the patients with acute cardiovascular disease.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz