Jak by měl fungovat systém elektronicky aktivovaných „komunitních first responderů“?

Komunitní „first respondeři“ (CFR) je v Evropě relativně nový a zdaleka ne všude zavedený prvek v systému přednemocniční péče. Se probíhající elektronizací tísňových služeb a vzrůstající dostupností a novými možnostmi mobilních telefonů a příslušných „appek“ ale o zavádění těchto systémů uvažuje stále více regionů a komunit.

Ani mezi těmi regiony, kde už s využíváním CFR mají své zkušenosti, ale v řadě témat nepanuje úplná jednota v tom, jak vlastně na to. Z tohoto důvodu byla u našich západních sousedů v Německu svolána konsenzuální konference (nakonec i za účasti několika expertů z dalších zemí), která se pokusila najít konsenzuální pohled na fungování CFR.

Pozn OF: Zajímavé už je jen to, že se celá akce uskutečnila pod patronátem univerzity v Greifswaldu – zdalipak se někdy dočkáme toho, že se naše univerzity budou zajímat o systém fungování záchranky a výstupy budou tak kvalitní, že je otiskne prestižní světový odborný časopis…?

Úkolem účastníků konference bylo vyjádřit svůj názor na 25 klíčových tvrzení, přičemž míra souhlasu byla vyjádřena stupnicí 1 – 9.

Ta tvrzení, která nakonec získala „medián souhlasu“ nad 6,5 byla označena za schválená (pod 3,5 za „nechválená“ a ta s výsledkem někde mezi za „nejistá“), přičemž síla konsenzu mezi účastníky byla ještě vyjádřena kombinací průměrné známky a střední odchylky ve škále „Silný konsenzus – Konsenzus – Trend – Není konsenzus“.

Konsenzus mezi účastníky byl vyhodnocovaný pomocí metody RAND/UCLA. Jde o statistickou metodu, která dovoluje nejen hlasovat „pro a proti“ určitému tvrzení, ale dovoluje dát každému postoji i určitou, číselně vyjádřenou váhu (mezi 1 – 9). Díky tomu je následně možné nejen zjistit, zda hlasující s daným tvrzením souhlasí (nebo nesouhlasí), a také kvantifikovat „jak moc“. Z toho se potom odvíjí síla daného doporučení a ta zase může určit prioritu, s jakou se má dané doporučení implementovat (a za jakou cenu).

Jak hodnocení jednotlivých tezí dopadlo ukazuje následující tabulka:

TezeKonsenzusSíla konsenzu
Resuscitace zachraňuje životyANO+++
CFR by měli být využíváni pouze u NZOANO
CFR by měli být využíváni i dětí pod 8 let ANO
CFR by měli být starší 16 letANO
CFR mohou být i osoby bez zdravotnického vzděláníANO
Je výhodnější mít více laických CFR, než méně zdravotnicky vzdělaných CFRNEJISTÝ
Podmínkou pro CFR je znalost resuscitaceANO+
Každý CFR by měl projít výcvikem nejméně 1x za dva rokyANO+
CFR by měl být školen v tématech organizace, práva a zdravotnické odbornostiANO
Výcvik CFR může proběhnout jen formou e-learninguNE
CFR by měl být systematicky cvičen na zvládání stresuANO
CFR by měli být vysíláni výhradně zdravotnickým operačním střediskemANO+++
Software ZOS by měl automaticky doporučit vhodného CFRANO+
ZOS by mělo mít během mise možnost kontaktovat CFR ANO++
CFR my měl mít možnost během mise kontaktovat ZOSANO++
ZOS by mělo mít informaci o kvalifikaci daného CFRNEJISTÝ
Systém CFR by měl být financovaný ze zdrojů zdravotního pojištěníANO++
Systém CFR by měl být ošetřen zákonemANO++
Systém CFR by měl být financován ze státního rozpočtuANO++
Je nutná celonárodní strategieANO++
Systém CFR by měl být implementován do systému zdravotnické záchranné službyANO+
Účast v systému CFR by měla být aktivně propagovánaANO+
Potenciální CFR by měli být vytipováváni v součinnosti s renomovanými organizacemi zabývajícími se první pomocíANO
Všechny aktivace FCR by se měly propagovat na veřejnostiNEJISTÝ
Čas od času by měla být zajištěna výměna zkušeností mezi CFR ANO+
Síla konsenzu: velmi silný = +++ silný = ++ slabý = + nedošlo ke konsenzu = –

Jak je z tabulky patrné, většina tvrzení byla účastníky odsouhlasena, ale opravdu jednoznačného konsenzu bylo dosaženo jen u dvou tvrzení. Naopak u poloviny ze zbývajících tvrzení nebylo vůbec konsenzu dosaženo (tvrzení byla sice přijata, ale s příliš velkým rozptylem síly souhlasu účastníků). I tak je ale zajímavé podívat se, jaké problémy s CFR řeší v zahraničí – může to být inspirující i u nás tam, kde je tento systém provozovaný.

Zdroj: Metelmann K. et al. Smartphone-based dispatch of community first responders to out-of-hospital cardiac arrest – statements from an international consensus conference. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine (2021) 29:29 https://doi.org/10.1186/s13049-021-00841-1

PS: Při přípravě článku jsem koukal i na další texty s tématikou FR na tomhle webu a narazil jsem na jednu tématicky příbuznou zajímavost z roku 2003. Ano, je to téměř 20 let starý text, ale aktuálnosti myslím stále nepozbyl. A to včetně závěrečné poznámky, téměř přesně ve formě sloganu IT TAKES A SYSTEM TO SAVE A LIFE LIFE, „znovuobjeveného“ o 14 let později organizátory kongresu EMS 2017 v Kodani

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz