Do kardiocentra i po zástavě s „lajnou“?

U zástav oběhu kardiálního původu se v posledních letech hodně hovoří o nutnosti transportovat pacienty přímo do angiocentra, ideálně k provedení „direktní“ koronární angiografie (PCI) a případné „opravy“ koronární stenózy. Toto pravidlo by mělo platit u všech pacientů, tj. i u těch, která po zástavě nemají přímo známky akutní koronární ischemie na EKG.

U pacientů s komorovou fibrilací asi „není co řešit“ – ale co u pacientů se vstupním rytmem isoelektrické linie (pokud se u nich vůbec podaří dosáhnout ROSCu?).

Práce na toto téma vychází nyní v aktuálním čísle časopisu Resuscitation. Francouzští autoři Voicu a spol. vyhodnotili retrospektivně data 517 pacientů s různými vstupními rytmy, ale bez nálezu elevace ST úseku, úspěšně resuscitovaných v terénu a následně dopravených přímo na PCI linku. Ve srovnání s pacienty s defibrilovatelným rytmem (FiK) měli pacienti se vstupní isoelektrickou linií (IEL) daleko méně častější výskyt významného nálezu na PCI (1% u IEL vs. 22% u FiK) a také podstatně horší prognózu z hlediska dlouhodobého přežití (15% u IEL vs. 61% u FiK).

Autoři tedy uzavírají, že transport pacienta se zástavou oběhu, kdy byla prvním zachyceným rytmem isoelektrická linii a po obnovení oběhu nemají na EKG známky akutní kardiální ischemie, postrádá smysl.

Výsledek asi není až tak velké překvapení, ale toto potvrzení očekávaného má poměrně velký význam pro logistiku práce záchranné služby u těchto událostí zejména v oblastech vzdálenějších od center. Studie potvrzuje, že není důvod k dlouhé cestě do „centra“ a tito pacienti mohou být s čistým svědomím transportováni na nejbližší resuscitační oddělení. To často ušetří několik „sanitkohodin“ dostupnosti příslušné posádky ve spádovém území. V nekonečném moři čase zdánlivá maličkost, která ale může ve vhodné konstelaci zachránit život někomu dalšímu.

Voicu S. et al. Immediate coronary angiogram in out-of-hospital cardiac arrest patients with non-shockable initial rhythm and without ST-segment elevation — Is there a clinical benefit? Resuscitation 155 (Oct. 2020): 226 – 233.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz