Epidemiologie mimonemocničních náhlých zástav oběhu a incidence přežívání

Jedním z nejpoužívanějších kritérií pro hodnocení fungování systému záchranné služby je hodnocení úspěšnosti kardiopulmocerebrálních resuscitací. Nemá se při tom na mysli pouhé obnovení spontánního oběhu (ROSC – Return Of Spontaneous Circulation, primárně úspěšná resuscitace), ale především kvalitní dlouhodobé přežívání resuscitovaných […]