Laická resuscitace a dýchání z plic do plic aneb koncept top-less resuscitace znovu aktuální

Výsledky neodkladné resuscitace u pacientů s náhlou zástavou oběhu zůstávají přes veškeré úsilí dlouhodobě neuspokojivé a zcela jistě se na tom podílí i nevalná úroveň okamžité první pomoci na místě příhody. Jedním z dlouhodobých problémů zůstává rozpor mezi požadavkem na […]