The Blue Star of Life – historie záchranářského symbolu

Modrá hvězda života je symbol, který se v posledních desetiletích stal i u nás sice nepsaným, ale zcela běžně používaným označením vozidel záchranných služeb (ale bohužel i řady dalších aut, která se záchrankami nemají nic společného…).

Jaké je ale historie tohoto symbolu?

Všechno začalo v roce 1973 na základě stížnosti amerického Červeného kříže, který u NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, jedna z federálních agentur, která má ve své „referátu“ tradičně i záchranné služby) namítl, že používaný symbol záchranných služeb, oranžový kříž v bílém poli, imituje uznávaný symbol Červeného kříže. NHTSA tuto námitku uznala. 

Ředitel EMS oddělení Leo R. Schwartz se poté pustil do tvorby nového znaku EMS. Šestiramenný kříž s adaptovaným znakem lékařů byl jako registovaná známka přihlášen k 1. únoru 1977 na dobu dvaceti let.NHTSA si vyhradila právo monitorovat použití tohoto symbolu v celých Spojených státech. Použití na sanitkách a uniformách personálu je podmíněno splněním standardů výbavy a výcviku daných federálním předpisem Ministerstva dopravy. Dále je možné symbol použít k označení míst, kde je dostupná kvalifikovaná první pomoc a na směrovkách k nim, a dále k označení výbavy záchranných týmů, knih, manuálů a dalších tiskovin s tématikou EMS, jakož i uniforem administrativního a pomocného personálu EMS.

Každý z paprsků „hvězdy života“ reprezentuje jednu z šesti funkcí záchranného řetězce (Rozpoznání stavu – Oznámení – Výjezd – Péče na místě – Péče během transportu a Předání k definitivní péči). Had a Aesculapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu. Základní barva hvězdy je modrá, hvězda musí být umístěna na bílém čtvercovém, nebo kruhovém podkladě. Administrativní personál a dispečeři musí mít hada a orámování hvězdy provedené ve stříbrné barvě a tato hvězda nemusí být na bílém podkladě.

Podle Rescue-EMS Magazine, Srpen 1992

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz