Zemřel MUDr. Jan Koutenský

5.8.2020 zemřel jeden z nestorů a „otců zakladatelů“ moderní záchranky v České republice, MUDr. Jan Koutenský.

Honza byl bez nadsázky tou laskavou duší pražské záchranky ve „zlatých letech“ – stál u zrodu NEZASu (vlastně prototypu budoucích urgentních příjmů a traumacenter), u zavádění rendes-vous systému i u formování metodiky letecké záchranky. Nikdy se necpal do vedoucích funkcí, bavila ho práce s pacienty v terénu, kterou si doslova užíval. Nikdy nerozlišoval mezi „malými“ a „velkými“ případy – každý pacient byl pro něj v ten daný okamžik na nejvyšším stupni priority. A totéž platilo i pro jeho vztah ke kolegům – zejména ti mladší za ním často přicházeli s prosbou o jeho názor na složitější případy, a vždy si mohli být jistí, že se jim dostane rady a případně ponaučení, ale nikdy ne výtek nebo dokonce posměchu.

Honza byl vždycky tak trochu jiný – trochu bohém, člověk s renezančním rozhledem, pro kterého nebylo nemožné nic, co mu dávalo smysl. Člověk užívající si života, jehož smyslem bylo pomáhat jiným. Pravidla, formality, výkazy a hlášení – to nebylo nic pro něj, a střet s reálným světem tak někdy nebyl úplně jednoduchý. Stejně ale věřím, že všichni, kdo se s ním setkali v jakékoliv situaci a pracovní pozici, na něj vzpomínají a vždy budou vzpomínat jen v dobrém a „tam nahoře“ to jednou všechno pořádně proberem a oslavíme.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz