Brněnské dny PNP na YouTube – sledujte, dokud do jde, stojí to za to :-)

Pokud vám utekly letošní Brněnské dny PNP, je aktuálně možné jejich shlédnutí na Youtube. Vřele doporučuji, v programu prakticky není slabých přednášek. Nelekejte se délky záznamů, jde o záznamy celých dní v jednom souboru, lze přeskakovat pauzy a případně přednášky, které jsou mimo váš odborný zájem.

20.5.2021 – První den

 • Zahájení konference (MUDr. Jana Kubalová)
 • Řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s akcidentální hypotermií
  v České republice – interaktivní workshop s hlasováním
  (MUDr. Anatolij Truhlář, MUDr. Jana Kubalová)
 • Lavinová nehoda – spolupráce celého záchranného řetězce (Martin Honzík DiS)
 • Diferenciální diagnostika a léčba nejčastějších příčin akutní dušnosti v sérii interaktivních kazuistik. (MUDr. Ondřej Rennét, MUDr. Tomáš Veleta)
 • Systém přenosu videa na linku 155 z pohledu praxe – přínosy a úskalí (Ing. Filip Maleňák)

21.5.2021 – Druhý den

 • Dogmata a mýty spojené s oxygenoterapií (MUDr. Marcela Bílská)
 • Dogmata a mýty spojené s farmakoterapií (MUDr. David Astapenko, Ph.D.)
 • Dogmata a mýty spojené s arteriální hypertenzí (doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.)
 • Otevřeli jsme a Covid zavřel…(MUDr. Jana Kubalová, Mgr. et Bc. Vlasta Vařeková)
 • Simulační medicína v sanitním vozidle (PhDr. Petr Jaššo, MBA, Mgr. et. Bc. Adam Hružík, Bc. Ján Kelo)
 • Výcvik LZS s využitím simulace (MUDr. Tomáš Vaňatka, MUDr. Michal Pačiska)
 • Sledování výkonů ve vzdělávání (PhDr. David Peřan, MBA)
 • SIMU – Výuka kritických stavů ve 21. století (Mgr. Jan Dvořáček, DiS.)
 • Simulace kdekoliv – nový flexibilní simulační systém (komerční přednáška, Jan Krákora, SIMStation GmbH)
 • Představení nových nástrojů pro komunikaci uvnitř ZZS – mobilní aplikace MyZZS a systému pro video-konzultace LifeCon (komerční přednáška, Ing. Filip Maleňák)
 • Výhody a úskalí kvalitativního hodnocení ultrasonografického nálezu (doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.)
 • Indikace jícnové echokardiografie na urgentním příjmu (MUDr. Jiří Nový)
 • Adrenergní kardiomyopatie (MUDr. Marcela Bílská)
 • Lung point sign v hodnocení pneumotoraxu – varianty a napodobeniny (doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.)
 • Plicní embolie v urgentní medicíně – úvod (MUDr. Petr Mokrejš)
 • Trombolýza v PNP – PRO (MUDr. Petr Mokrejš, MUDr. Jan Pospíšil)
 • Ultrazvuková diagnostika plicní embolie v PNP (doc. MUDr. Roman Škulec, PhD.,)
 • Pneumotorax, který není pneumothorax (MUDr. Jan Pospíšil a kol.)

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

PS: Podle informací organizátorů je v plánu obě vide sestříhat podle přednášek – pak by již zde uvedené odkazy nebyly dostupné. Jakmile se tak stane, opravím linky na jednotlivé přednášky. Ale zatím můžete využít šance 🙂