Deset let „nového“ sumáře ÚZISu

Na stránkách Společnosti UMMK je (konečně) k dispozici sumář oficiálního dotazníku ÚZIS A(MZ) 1-01, který na konci roku vyplňují povinně všechny záchranné služby. Jde o 11. vydání sumáře podle „nové“ metodiky a prohlásíme-li 1. rok použití za „zkušební“, máme možnost porovnat data sbíraná podle stejné metodiky s odstupem 10 let (rok 2006 vůči roku 2015). Podrobné srovnání a vysvětlení rozdílů by mohl být hezký námět třeba na bakalářskou práci, ale pár drobností si zaslouží zmínku i zde. Tak například naše vlastní data překvapivě uvádějí, že před deseti lety měly záchranky dokonce o 6 základen více, než v „současnosti“ (=2015). Ubylo také tísňových volání (2,4 mil. vs. 1,9 mil.), naopak přibylo řešených událostí (640,000 vs. 826,000), což odpovídá průměrnému meziročnímu nárůstu o cca 2,5%. Data naopak svědčí pro celkový pokles počtu řešených závažnějších událostí (NACA 4 – 6), a to jak u úrazů (7,600 -> 5,100), tak u onemocnění (36,600 -> 23,500). Počet zahájených resuscitací se dlouhodobě nemění a pohybuje se stabilně kolem 7,500 ročně. Určitou „pikošku“ představuje každoročně vykazovaných něco přes 600 „polytraumat“ s NACA 0 – 3, tj. jde o něco jako „polytrauma bez zranění“, event. „lehké polytrauma“. No, řekl bych, že v práci s daty máme ještě hoooodně co dohánět….

Zdroj: ÚZIS, statistické souhrny pro rok 2005 – 2015 za odbornost 709 (Záchranná služba) A(MZ) 1-01. Online na www.urgmed.cz