Drama s (relativně) šťastným koncem aneb jak přežít tři hodiny v ledové vodě

Neuvěřitelná kazuistika hromadného tonutí v ledové vodě vyšla – poněkud paradoxně v době letního horka – v srpnové Resuscitation. K příhodě došlo v únoru 2011, kdy se při plavbě ve fjordu na jihu Dánska převrhla „dračí“ loď se 13 studenty a dvěma učiteli střední školy. 15 osob se octlo v ledové vodě o teplotě pouhých 2 stupňů. Čtyřem z nich (třem studentkám a učitelce) se podařilo během hodiny postupně doplavat k asi 500 m vzdálenému břehu a jedna ze studentek doběhla další asi 2 kilometry do nejbližší vesnice, kde zalarmovala pomoc. Záchranné týmy, které se dostaly na místo za necelé dvě hodiny od převržení lodi, nalezly ve vodě 3 osoby se zachovalým vědomím a 7 postižených v bezvědomí se zástavou oběhu (poslední člen posádky – 47letý učitel – bohužel utonul a byl nalezen až následující den). Někteří postižení strávili v ledové vodě neuvěřitelné téměř 3 hodiny (poslední byli nalezeni 168 minut po potopení lodi), přičemž všichni samozřejmě vykazovali známky těžkého podchlazení. Asi tolik nepřekvapí, že všech sedm osob se zachovalým oběhem a vědomím přežilo událost bez jakýchkoliv následků. Co je ale neuvěřitelné – za pomoci využití všech dostupných postupů včetně použití ohřevu pomocí mimotělního oběhu a oxygenace (ECMO), řízené mírné hypotermie, intenzivní neurorehabilitace atd. se podařilo zachránit i šest ze sedmi pacientů se zástavou oběhu, čtyři z nich zcela bez neurologických následků a dva s mírným deficitem. Mezi zachráněnými byli přitom jak postižení s komorovou fibrilací, tak pacient nalezený s asystolií a pacientka s elektromechanickou disociací.

Bez zajímavosti není ani zjevná nerovnováha mezi pohlavími -zatímco mezi sedmi pacienty bez zástavy oběhu bylo 6 žen a jediný muž, u „zastavených“ byl poměr téměř opačný – 5 mužů a 2 ženy. Kromě převahy ženského pohlaví byl ve skupině pacientů bez zástavy oběhu zaznamenán vyšší Body Mass Index (BMI). Ačkoliv je tonutí se zástavou oběhu příhoda s obecně velmi nepříznivou prognózou, ukazuje se, že při nasazení všech dostupných prostředků a perfektní organizaci péče není situace takto postižených za určitých okolností zdaleka bezvýchodná. Vzpomeňme na to třeba v blížící se zimě třeba u případů proboření pod led…

Zdroj: Wanscher M. Outcome of accidental hypothermia with or without circulatory arrest. Experience from Danish Praesto Fjord boating accident. Resuscitation 83 (2012) 1078 – 1084