Pár střípků ze světa

Opět se mi tu nahromadilo pár zajímavostí, které sice nejsou na samostatný článek, ale za pozornost stojí.

  • Autoři Badra a spol. z Vancouveru zkoumali rychlost ultrazvukové detekce pulzu na karotidě ve srovnání s tradiční palpací. A věřte nebo ne, vyšlo, že sonograficky je to (u živého pacienta) o kousek rychlejší (v průměru cca za 4,2 sekundy). Autoři tím ověřili proveditelnost a nyní směřují ke snazší a přesnější detekci absence (nebo naopak potvrzení) pulzu v rámci neodkladné resuscitace. Hm. Přiznám se, že při rozhodování o (ne)zahájení resuscitace by mě napadlo sonograficky zkoumat ledascos, ale puls na karotidě zrovna ne. Ale třeba to tak má být.
  • Kyselina tranexamová se v posledních letech dostává do popředí pozornosti u krvácivých stavů a jedna z dalších možných indikací může být epistaxe – autoři Boothová a spol. popisují úspěšné podání EXACYLu nebulizací v této indikaci jako „rescue“ terapie při selhání konvenčních metod. Když už ho s sebou vozíme – proč ne?
  • To, že bydlení ve vyšších patrech je spojeno s komplikacemi z hlediska dostupnosti záchranné služby, asi není překvapením. Autoři Lian a spol. ze Singapuru si dali tu práci a spočítali, jak se patro, ve kterém došlo k zástavě oběhu, „podepisuje“ na úspěšnosti resuscitace. Nejlépe na tom byli překvapivě obyvatelé 1.patra (třicetidenní přežití 6,2%), následovaní „přízemci“ (4,2%), naopak ve vyšších podlažích pravděpodobnost prudce klesala až k 0,7% v 6. patře. A dál? Dál už nic… Pozn of: Nejzajímavější na tom je možná to, jak si článek na takovéhle téma najde cestu do nejprestižnejího resuscitačního časopisu. Jakoby měli pravdu ti co tvrdí, že podstatnější než téma je supersofistiované statistické zpracování, ideálně až takové, kterému ani recenzent nerozumí…
  • Zajištění dýchacích cest během resuscitace patří mezi „věčná“ témata sporů, zda je lepší jednodušší, ale jistě méně účinné dýchání maskou a ambuvakem, a nebo složitější a většími riziky zatížené pokročilé metody zjištění dýchacích cest, které ale při úspěšném provedení poskytují nepochybně daleko větší komfort a bezpečnost. Další studie na toto téma vychází v prosincové Resuscitation – tentokrát se ale týká dětí a autoři Okubo spol. se formou „case-control“ snažili spárovat odpovídající případy, kdy v určitém čase bylo (nebo nebylo) použito pokročilé zajištění dýchacích cest intubací nebo laryngeální maskou. A ani tentokrát autoři nenašli významné odchylky v naději na přežití.
  • Rozpoznání patologického dýchání je jedním z klíčových kroků celého konceptu TANR. Doporučené postupy zatím ale nepopisují, JAK PŘESNĚ by měli operátoři postupovat a obvykle převládá rozhodování založené na popisu toho, co vlající vidí. Autoři Derkenne a spol. z Paříže nyní publikují studii, hodnotící rozpoznání patologického dýchání pomocí ruky volajícího položené na břicho postiženého. Tato metoda vedla v Paříži mezi lety 2012 a 2018 k zvýšení senzitivity rozpoznání NZO z 53 na 93% spolu se zkrácením doby do předání instrukcí k resuscitaci. Studie bohužel neuvádí, zda a případně jak se změnila specificita a není také úplně jasné, jaký podíl na zlepšení výsledků má i praxe a obecně lepší povědomí operátorů o existenci a podobě terminální dechové aktivity.

Zdroje: Barda K et al. The POCUS pulse check: A randomized controlled crossover study comparing pulse detection by palpation versus by point-of-care ultrasound. Resuscitation. 2019 Jun;139:17-23. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.03.009. Epub 2019 Mar 20. /// Booth D. et al. Nebulized Tranexamic Acid for the Use of Epistaxis: A Case Report. J Em Med, online 7 December 2019 /// Lian TW et al. Effect of vertical location on survival outcomes for out-of-hospital cardiac arrest in Singapore. Resuscitation. 2019 Jun;139:24-32. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.03.042. Epub 2019 Apr 3. /// Okubo M et al. Prehospital advanced airway management for paediatric patients with out-of-hospital cardiac arrest: A nationwide cohort study. Resuscitation 145 (December 2019): 175-184 /// Derkenne C et al. Improving emergency call detection of Out-of-Hospital Cardiac Arrests in the Greater Paris area: Efficiency of a global system with a new method of detection. Resuscitation. 2019 Nov 14;146:34-42. doi: 10.1016/j.resuscitation.2019.10.038.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz