Přes polovinu lékařů na EMERY v USA trpí syndromem vyhoření. Dominujícími důvody jou byrokracie a přetížení.

Odborný server MEDSCAPE uveřejnil pravidelnou roční zprávu o „stavu vyhoření“ lékařů pracujících na amerických EMERGENCY. Počet lékařů, kteří se cítí „vyhořelí“, se za dva roky zvýšil o 16% a dosáhl nadpolovičních 52%.

Lékaři UM tak zaujímají čestné druhé místo hned za intenzivisty (53%); nejlépe jsou na tom naopak dermatologové (37%).

Jako hlavní příčina vyhoření je udávaná stoupající byrokracie (skóre 4,58 na škále 1-5), množství komplikovaných pacientů (4,1), komputerizace oboru (3,82), příliš mnoho práce (3,76), pocit odosobnění – pocit „kolečka v soukolí“ (3,74). Ženy jsou k vyhoření poněkud náchylnější (58% vyhořelých lékařek vs. 50% lékařů), nejohroženější věkovou skupinou jsou lékaři mezi 40 a 50 lety.

Vyhořelí kolegové jsou častěji obézní, fyzicky nemocní, nemívají dovolené delší, než 2 týdny, méně často se podílejí na „bohulibých“ dobrovolných mimopracovních aktivitách (práce s dětmi, pedagogická činnost, sociální práce, práce v religiózních spolcích apod.). Mezi pravidelnými uživateli alkoholu a/nebo marihuany nejsou ve vyhoření významné rozdíly, průzkum ale ukázal, že mezi lékaři oboru UM je relativně nejvíc uživatelů marihuany ze všech odborností vůbec (alespoň jednou ji vyzkoušela cca 1/3 z nich). A jak jste na tom vy?

Zdroj: http://www.medscape.com/features/slideshow/lifestyle/2015/public/overview