První pětiletka jednotné statistiky LZS

Když v roce 2015 vznikla v rámci Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Sekce LZS, byla jednou z jejích prvních aktivit snaha shromáždit aspoň základní statistické údaje o provozu LZS. Ani po 25 letech provozu v gesci Ministerstva zdravotnictví totiž neexistoval ucelený přehled byť i jen jednoduchých početních dat o výkonech LZS, o nějakých analytických výstupech ani nemluvě.

V roce 2016 tak byla historicky poprvé vytvořena a zveřejněna tabulka s jednotně počítanými základními statistickými údaji za všechna stanoviště LZS v České republice. A protože čas běží jako voda, v minulém týdnu byla publikována data za rok 2019 a vznikla tak pětiletá řada údajů, sbíraných podle (víceméně) stejné metodiky. A to je příležitost nejenom k oslavě, ale také k ohlédnutí za tím, jak se naše „letecké“ v uplynulých pěti letech ve světle těchto statistik proměnily – alespoň ve čtyřech vybraných parametrech.

Na první pohled je vidět, že i v základních početních parametrech se situace na stanicích LZS liší, a to někdy i násobně. Současně jsou z grafů zřetelné i nekonzistence např. ve smyslu ne zcela přímého vztahu mezi počtem řešených událostí a vykázaným počtem letových hodin. Příčiny těchto rozdílů, přestože o nich dlouhodobě víme, nicméně spolehlivě neznáme – přes poměrně významné sumy, co do LZS plynou z rozpočtu MZ, zatím nikdo nenašel dost odvahy na to dostat se více „za oponu“ a situaci analyzovat. Možná vysvětlení tedy nezbývá, než nechat na fantazii čtenářů…

Zdroj: Statistiky sekce LZS spol. UMMK

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz