Resuscitace malých dětí: opět potvrzeno – dýchání má smysl

Další studie, zabývající se potřebou dýchání z plic do plic při resuscitaci dětí, vychází v aktuální Resuscitation. Autoři Zhang a spol. analyzovali pět velkých studií zahrnujících více než 14.000 pacientů se zástavou oběhu a uzavírají, že pokud u dítěte výjimečně nejde o zástavu kardiálního původu (tam jsou výsledky srovnatelné), je pro děti prokazatelně lepší „kompletní“ resuscitace, než samotná masáž. Vliv poskytovaného dýchání lze kvantifikovat zvýšením naděje na kvalitní třicetidenní přežití cca o 60%. Je to už několikátá (a asi největší) studie potvrzující celkem logický poznatek, že hypoxické děti z umělého dýchání jednoznačně profitují. U hypoxických dospělých data tak optimistická nejsou – vypadá to, že na dospělý mozek má hypoxie daleko více devastující účinky a pokud už dojde hypoxie tak daleko, že dojde i k zástavě oběhu, zůstávají bohužel vyhlídky dospěláků na kvalitní přežití i nadále vysoce nepříznivé.

Zdroj: Zhang XM et al. Chest-compression-only versus conventional cardiopulmonary resuscitation by bystanders for children with out-of-hospital cardiac arrest: A systematic review and meta-analysis. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2018.10.032