Sportem ku zdraví… bohužel ne úplně vždycky

Zajímavé téma si vybrali australští autoři Eastwood a spol. – analyzovali historická data o téměř 34.000 zástavách oběhu v australském státě Victoria na sportovištích resp. v souvislosti se sportovní fyzickou aktivitou alespoň střední intenzity (a do 1 hodiny po jejím ukončení).

Výsledky co do rizikovosti jednotlivých sportů jsou samozřejmě modifikované jednak různým počtem osob, které je provozují a také jejich různou věkovou strukturou, ale nejsou nezajímavé – viz obrázek níže.

Výskyt NZO u jednotlivých sportů – zdroj: Resuscitation

Autoři konstatují, že ačkoliv zástava oběhu v souvislosti se sportem je velmi vzácná (necelých 500 z 34.000 – tj. cca 1,5%), obvykle jde o spatřené zástavy s komorovou fibrilací, přičemž svědky jsou také sportovci – tj. osoby s dobrými předpoklady pro poskytnutí účinné pomoci. Prognóza těchto pacientů je tudíž dramaticky lepší, než těch s „obyčejnou“ zástavou (přežití do propuštění z nemocnice 49% vs. 16%), včetně dobrého předpokladu kvalitního života po příhodě. Autoři studie v této souvislosti doporučují zintenzivnit vybavování sportovišť AEDčky, protože právě tito pacienti jsou pro program veřejně dostupné defibrilace ze shora uvedených důvodů ideálními kandidáty.

Eastwood D et al. Exercise-related out-of-hospital cardiac arrest in Victoria, Australia. Resuscitation. Volume 139 (June 2019): 57 – 64.