Srovnání trauma-triáže v ČR a Norsku

Triážní systémy v severských zemích jsou známé svojí propracovaností – přece jen je něco jiného jet „zbytečně“ 50 km po dálnici do krajského města něco jiného kličkovat 200 km kolem fjordů do vůbec nějakého města 🙂 .

Na kongresu EMS2019 v Madridu prezentovali norští autoři Dahlhaug a spol. práci, v níž sledovali, zda a nakolik dochází k podcenění závažnosti úrazů posádkami záchranné služby, měřeno porovnáním aktivace traumatýmu již z terénu vůči vstupnímu ISS >15). V rámci studie vyhodnotili téměř 300 případů a zjistili, že přes stále se zpřesňující kritéria k podceňování úrazů stále dochází. Ve většině případů (2/3 z 50 chybně triážovaných) ale pacient při objektivním vyhodnocení splňoval kritéria pro triáž-pozitivitu, jen jim nebyla posádkou věnovaná dostatečná pozornost (čti: posádka se rozhodla „podle pocitu, že to nic vážného nebude“).

Nejzajímavější mi na práci ale přijde tabulka tirážních kritérií tak, jak jsou nastavena v Norsku. V následující tabulce jsou tato kritéria uvedená spolu se srovnáním s aktuálně platným Věstníkem MZ:

KritériumNORSKOČR
Fyziologie
Nutnost řízené ventilaceanonení uvedeno
RR <10 nebo > 29anoano
SpO2 < 90%anoano
TF > 130anonení uvedeno
Syst. TK < 90anoano
GCS < 13anoano
Hypotermie < 30 st. Canonení uvedeno
Anatomie
Úraz obličeje s potenciálním ohrožením dýchacích cestanonení uvedeno
Nestabilní hrudník (vlající; vícenásobné fraktury žeber)anoano
Závažné vnější krváceníanonení uvedeno
Amputace končetiny nad úrovní kotníku / zápěstíanonení uvedeno
Penetrující poranění proximálně od kolene / lokteanopouze dutinová poranění
Závažné tupé poraněníanoano (specifikováno jinak)
Oboustranná fraktura femuruanoano
Oboustranná fraktura humeru, tibienení uvedenoano
Závažná bolest pánveanopouze pokud je pánev nestabilní
Poranění páteře s neurologickým deficitemanoano
Mechanizmus úrazu
DN v rychlosti vyšší než 70 km (pokud měl postižený pásy nebo došlo k aktivaci airbagu)anospecifikováno jinak 
DN v rychlosti vyšší než 50 km (pokud neměl postižný pásy nebo nedošlo k aktivaci airgabu)anospecifikováno jinak 
Rotace vozidla přes střechuanonení uvedeno
Zaklínění z důvodu defromace prostoru pro posádkuanojakékoliv zaklínění
Katapultáž z vozidlaanoano
Pád z výše nad 5manonad 6 m
Nehoda motocyklu v rychlosti > 30 kmanospecifikováno jinak a nad 35 km/h
Chodec / cyklista sražený autemanopouze v rychlosti > 35 km
Smrt spolucestujícíhoanoano
Speciální okolnosti
Věk > 60 letanoano
Věk < 5 letano< 6 let
Závažná komorbiditaanoano
Těhotenství > 20. týdenanonení uvedeno
Používání antikoagulancií nebo porucha srážlivosti v anamnéze.anonení uvedeno
Vliv omamných a psychotropních láteknení uvedenoano

Neříkám, že je potřeba hned nekriticky přijímat všechno zahraniční, ale z praxe vím, že určitá upřesnění vypadají celkem zajímavě – například upřesnění tolik nešťastného zaklínění (kdy by opravdu by nemělo jít jen o „šprajclé dveře“), upřesnění intenzity nárazu podle okolností dopravní nehody (těch našich 35 km/h je opravdu matoucích, byť po důkladném přečtení celého doporučení to nakonec určitou logiku dává) nebo explicitní uvedení poruchy hemokoagulace by mi nepřipadlo špatné.

Není čas na malé doladění trauma triáže i v ČR?

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz