„Doktore – bude žít?“ Prognostický nástroj CRASS možná napoví…

CRASS neboli Cardiac Arrest Survival Score je nový nástroj, sloužící pro výpočet relativní naděje na přežití zástavy oběhu. Autoři Seewald a spol. vyhodnotili parametry téměř 8.000 přednemocničních zástav oběhu dospělých pacientů z německého registru zástav z let 2010 – 2016 […]