Má smysl zákaz mobilů na JIPce?

Autoři Lapinski a spol. z Toronta se v časopise Journal of Critical Care zabývali vlivem elektromagnetické interference na funkci lékařských přístrojů, aby došli k závěru, že zejména používání mobilních telefonů je bezpečné a globální zákaz jejich nošení v celém zdravotnickém […]