Systémové dopady fúze operačních středisek ve Finsku

1. října 2005 došlo ve Finsku ke vzniku centrálních operačních středisek tísňových služeb, která sdružila dosavadní národní tísňové linky do jediného systému linky 112. Před touto změnou sice proběhl pilotní projekt v jednom z menších regionů, ale jeho výsledky nebyly […]