Gender equity v praxi: v USA se bojí resuscitovat ženy

V listopadu 2017 na kongresu Americké kardiologické společnosti vzbudil velkou pozornost příspěvek autorů Blewera a spol. na téma genderové nevyváženosti laické resuscitace v USA. Analýzou databáze téměř 20 000 zástav oběhu autoři zjistili, že pravděpodobnost laické resuscitace při zástavě oběhu […]