Gender equity v praxi: v USA se bojí resuscitovat ženy

V listopadu 2017 na kongresu Americké kardiologické společnosti vzbudil velkou pozornost příspěvek autorů Blewera a spol. na téma genderové nevyváženosti laické resuscitace v USA. Analýzou databáze téměř 20 000 zástav oběhu autoři zjistili, že pravděpodobnost laické resuscitace při zástavě oběhu na veřejném místě je u mužů významně vyšší, než u žen, což má samozřejmě negativní dopady na osud pacientek.

Na tato zjištění navazují v článku, vycházejícím v aktuálním čísle časopisu Circulation, autoři Permanová a spol., kteří rozsáhlým dotazníkovým průzkumem analyzují doposud jen tušené příčiny tohoto jevu.

Výsledky průzkumu (mezi dospělými muži i ženami) potvrdily, že hlavním důvodem obav je „sexualizace ženského těla“ – potenciální zachránci se zkrátka bojí dotýkat se cizích žen, protože současná oficiální doktrína v USA to považuje za sexuální projev a jako takový je nepřípustný a odsouzeníhodný. Mezi dalšími příčinami byla nejčastěji uváděná obava z toho, že křehké ženě může resuscitace snáze způsobit poranění a také nejistota ve vnímání projevů ženy při akutním onemocnění.

Pozn OF: Vypadá to, že se otevírá nové pole působnosti pro genderové aktivisty – já bych navrhoval třeba zavedení kvót tak, aby zajistily stejný poměr resuscitovaných mužů, jako je to u žen. Výborně by se k tom hodil rozšířený program telefonicky asistované resuscitace – v některých případech by zkrátka operátoři resuscitaci nejenže nepodporovali, ale naopak zakazovali.
Ale vážně – jak jsme už loni briskně ověřili v naší databázi zástav oběhu, v České republice zatím naštěstí podobná nálada nepanuje. Kdo ale ví, co bude za pár let…

Perman S et al. Public Perceptions on Why Women Receive Less Bystander Cardiopulmonary Resuscitation Than Men in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation. 2019;139:1060–1068
Vesela K, Franek O No gender differences found in bystander CPR in Prague BMJ Open 2018;8:doi: 10.1136/bmjopen-2018-EMS.35