Výsledky studie Paramedic 2: Neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde…

Většina pravověrných TV diváků si nedokáže představit opravdovou resuscitaci bez adrenalinu podaného nejlépe LOGICKY přímo do srdce. Málo se ale ví, že ani po půl století existence moderních resuscitačních doporučení neexistovaly jasné vědecké důkazy o tom, že adrenalin opravdu funguje. […]