SM LOMOZ, ohlaš se – aneb dlouhá tradice trablů se spojením v IZS úspěšně pokračuje…

Radiové spojení a IZS – to je téma na hotový román, kterému známé spojařské dokudrama o rodině Smolíkových nesahá ani po paty. O vybudování digitální sítě IZS bylo rozhodnuto v roce 1993 a základ dnešní sítě PEGAS vznikal v letech […]