Poměr ceny a přínosu zkrácení dojezdových časů – souhrnná informace ze závěrečné zprávy z analýzy důsledků změny standardů odezvy ve Velké Británii 1996 – 2001

Diskuze o povinném či nepovinném stanovení doby odezvy záchranné služby jsou jedním z oblíbených témat, mimo jiné i v souvislosti s přípravami nového zákona o záchranné službě. Za současného stavu totiž na jednu stranu není nejméně 1/3 území ČR dostupná […]