Z deníčku soudního znalce: kauzalita vs. „ztráta šance“ – jsou zdravotníci v ohrožení?

Jedním z mýtů, který nabývá na aktuálnosti i v současných diskuzích o potřebnosti některých zásahů záchranné služby, je pocit, že i kdyby se záchranář dopustil chyby (například by nerozpoznal infarkt) a pacient by následně např. měl trvalé následky nebo dokonce […]