S-ICD: bude i při resuscitaci platit přednost zprava?

Subkutánní implantované kardiovertery (S-ICD) se stávají stále častější „výbavou“ pacientů, kteří jsou ohroženi náhlou maligní arytmií. Používají se zejména tam, kde implantace standardního (transvenózního) přístroje (T-ICD) není z různých důvodů možná, nebo je riziková (např. ohrožení infekcí nebo při stenóze […]