S-ICD: bude i při resuscitaci platit přednost zprava?

Subkutánní implantované kardiovertery (S-ICD) se stávají stále častější „výbavou“ pacientů, kteří jsou ohroženi náhlou maligní arytmií. Používají se zejména tam, kde implantace standardního (transvenózního) přístroje (T-ICD) není z různých důvodů možná, nebo je riziková (např. ohrožení infekcí nebo při stenóze cévy při opakované implantaci).

Ukazuje se ale, že jejich použití má i jeden podstatný háček – generované výboje jsou podstatně (až 5x) silnější, než u T-ICD, a v případě resuscitace tak mohou být zachránci vystaveni velmi nepříjemným výbojům proudu o napětí až 130 voltů.

A co situaci ještě komplikuje – v aktuální literatuře se objevily hned dvě práce (jedna z toho dokonce z České republiky), popisující výboje generované nepřímou srdeční masáží bez toho, aniž by vůbec pacient měl defibrilovatelný rytmus.

Velmi podrobně se problematice věnuje zejména článek Grahama W. Petleyho, vycházejí v aktuální Resuscitation. Autoři zde problematiku velmi podrobně rozebírají včetně měření proudů a napětí při jednotlivých výbojích, a ačkoliv závěrem konstatují, že i při nejhorším možném scénáři je riziko vyvolání nebezpečné arytmie u zachránce minimální, současně upozorňují, že již byly hlášeny případy poškození periferních nervů zachránce následkem výboje.

Na závěr přináší článek souhrn doporučení pro záchranáře, jak postupovat v případě resuscitace pacienta s implantovaným S-ICD:

  • Resuscitace by měla být prováděna zásadně z pravé strany postiženého (resp. z opačné strany, než je defibrilátor implantovaný), protože tato poloha minimalizuje riziko případného průniku proudu resp. výrazně snižuje jeho napětí a intenzitu (cca na polovinu proti resuscitaci z levé strany);
  • Tam, kde je známo, že pacient má implantovaný ICD (jakéhokoliv typu), je doporučeno použít silný magnet pro inhibici jeho činnosti (pozn. of. což ale ne vždy zafunguje – viz (2));
  • Pro resuscitaci je doporučeno používat speciální (dielektrické) gumové rukavice (případně dvoje běžné na sobě, ale autoři upozorňují, že jde o improvizovanou techniku a běžné vyšetřovací rukavice nejsou na něco takového určeny);
  • Autoři považují za užitečné, aby byl bzučák, vestavěný do ICD za účelem varování uživatele před docházející baterií, využívaný i jako alarm před případným podáním výboje.
Nejobvyklejší cesty průchodu proudu tělem zachránce (obrázek podle Resuscitation)

Zdroje:
– Petley GW e al. Leakage current from transvenous and subcutaneous implantable cardioverter defibrillators (ICDs): A risk to the rescuer? Resuscitation 137 (2019):148 -153
– Peran D et al. Bystander hit by leakage current from S-ICDBystander hit by leakage current from S-ICD DOI:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.03.023
– Berkowitz EJ et al. Subcutaneous implantable cardioverter defibrilátor oversenzing and shock delivery due to chest compressions during CPR. Pacing Clin Electrophysiol. 2018;1 – 4

– Cmorej P et al. CPR induced inappropriate shocks from a subcutaneous implantable cardioverter defibrillator during out-of-hospital cardiac arrest. Prehospital Emergency Care, DOI: 10.1080/10903127.2019.1599475