Studie TROICA publikována

Jak už jsem informoval dříve, s velkým očekáváním spouštěná studie TROICA na téma intravenózní trombolýzy tenecteplázou během KPCR byla předčasně ukončena pro vyšší počet krvácivých komplikací. V prosincovém čísle The New England Journal of Medicine vychází oficiální závěrečná zpráva o […]