Neotřelá diferenciální diagnostika bolestí na hrudi

„Bolesti na hrudi“ jsou častou příčinou výjezdu záchranných služeb a jedním z nejčastějších důvodů návštěv oddělení Emergency (ED). U naprosté většiny pacientů sice mají tyto potíže nekardiální původ, ale jejich vyšetřování bývá zdlouhavé a také relativně drahé. Dr. Kogan a […]