Tips and tricks: supraglotické pomůcky při COVID resuscitaci – když se chce, tak to jde…

Ilustrace z původního článku – vizualizace úniků při použití SGP během resuscitace. Zdroj: Somri et al., Resuscitation, 2020

Jak jste se zde mohli nedávno dočíst, supraglotické pomůcky (SGP), na rozdíl od tracheální intubace, nechrání před tvorbou aerosolu při resuscitaci. Což je sice zajímavé zjištění, ale co si má při nutnosti resuscitace počít posádka, která nemá intubaci v kompetencích a RLP je daleko?

Možnou odpověď nabízejí nyní v navazující publikaci přímo autoři původního článku Somri a spol. z univerzity v Haifě: pro dotěsnění SGP je napadlo použít masku, určenou původně pro endoskopické výkony (výrobce VBM Sulz, Německo, dál v textu „endomaska“).

Endomaska na různých druzích SGP. Zdroj: Somri et al. Resuscitation 2020

Pointa a tvůrčí příspěvek je nejen v použití této masky, ale také v tom, že je maska použitá vlastně obráceně – postranní, původně ventilační otvor je opatřený běžným HEPA filtrem (event. doplněným o odsávání) a slouží pouze k zachytávání „paraexpiračních“ aerosolů, zatímco „endoskopickým“ otvorem, opatřeným pružnou těsnicí manžetou, je protažena vlastní supraglotická pomůcka (tj. praxi laryngeální maska nebo její deriváty různých výrobců) , která je následně běžným způsobem napojena na ambuvak nebo ventilátor.

Měření, která autoři provedli stejnou metodikou jako v původní práci, přinesla velmi uspokojivé výsledky se všemi testovanými SGP (LTS-D, ProSeal, AuraGain, I-gel, LMA Supreme a klasická LMA).

Vizualizace generovaného aerosolu – vlevo samotná SGP, vpravo SGP s endomaskou. Zdroj: Somri et al. Resuscitation 2020

Zdá se tedy, že „když se chce, tak to jde“ a i posádky vybavené jen SGP mohou s trochu snahy resuscitovat stejně bezpečně, tako při použití intubace.

Zdroj: Somri M. et al. A simple method to prevent aerosol dispersion during
Cardiopulmonary Resuscitation using supraglottic airway devices. Resuscitation (2020), https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2020.12.012

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz