Stanovisko evropských odborných společností k systému péče o pacienty se zástavou oběhu z kardiálních příčin

Začátkem listopadu vydala Asociace pro kardiovaskulární péči ACVC, sdružující společnosti zabývající se péčí o pacienty po zástavě oběhu z kardiální příčiny (Evropská kardiologická společnost, Evropská rada pro resuscitaci, Evropská společnost urgentní medicíny a Evropská společnost intenzivní medicíny) odborné stanovisko, nově specifikující návrhy na zlepšení péče o pacienty s náhlou zástavou oběhu z kardiálních příčin.

Stanovisko shrnuje známé a u nás (ale zdaleka ne všude v Evropě) už vcelku běžně zažité standardy – pacienti po zástavě oběhu z (pravděpodobně) kardiální příčiny, zejména ti s elevací ST úseku, by měli být po úspěšné resuscitaci směřováni přímo do centra pro srdeční zástavu (Cardiac Arrest Center, CAC), případně do PCI centra, přednost by ale měla dostat centra, léčící nejméně 40 pacientů po zástavě. To jsou zásady, které víceméně shrnuje i obdobné české mezioborové stanovisko z roku 2017.

Nově je ale ve stanovisku definovaná i vyšší úroveň center – v originále „OHCA HUB“, tedy něco jako „uzlová centra“. Tyto „uzly“ by měly sloužit zejména ke specializované péči zejména o ty pacienty, kteří jsou kandidáty mimotělní resuscitace – eCPR, ale i pro velmi mladé nemocné se zástavou (<35 let), pacienty v kardiogenním šoku na mechanické podpoře oběhu, pacienty s nestabilními tachyarytmiemi a samozřejmě i pro pacienty z blízkého okolí „uzlu“.

Zdroj: Eur Heart J Acute Cardiovasc Care, zuaa024, https://doi.org/10.1093/ehjacc/zuaa024

Nové „huby“ znamenají další posun v cílení péče o kriticky nemocné pacienty se zástavou oběhu. Měly by přinést dostupnost špičkové péče o ty přísně selektované pacienty, kteří mají – v případě uzdravení – před sebou naději na relativně dlouhý kvalitní život. Klíčovou metodou dostupnou v těchto „supercentrech“ by mělo být ECMO, které se tak opět posunuje o další krůček blíž z experimentální roviny do nového (byť třeba budoucího) standardu.

Zdroj: Sinnig Ch et al. The cardiac arrest centre for the treatment of
sudden cardiac arrest due to presumed cardiac cause: aims, function, and structure: position paper of the ACVC association of the ESC, EAPCI, EHRA, ERC, EUSEM, and ESICM. European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, doi:10.1093/ehjacc/zuaa024, online ZDE.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz