Stanovisko evropských odborných společností k systému péče o pacienty se zástavou oběhu z kardiálních příčin

Začátkem listopadu vydala Asociace pro kardiovaskulární péči ACVC, sdružující společnosti zabývající se péčí o pacienty po zástavě oběhu z kardiální příčiny (Evropská kardiologická společnost, Evropská rada pro resuscitaci, Evropská společnost urgentní medicíny a Evropská společnost intenzivní medicíny) odborné stanovisko, nově […]