Traumatické zástavy oběhu – prognóza stále více než nepříznivá

Podrobným pohledem „pod pokličku“ traumatických zástav oběhu a resuscitací těchto pacientů se zabývá článek berlínských traumatologů a intenzivistů v aktuálním čísle Resuscitation.

Resuscitace pacientů, kdy byla zástava oběhu způsobená traumatem (tCPR), mají velmi nepříznivou prognózu, a to zejména v přednemocniční péči. Autoři analyzovali několik desítek případů tCPR, ať už byla resuscitace provedena v PNP, na oddělení urgentního příjmu, na sále, nebo na JIP.

Publikované výsledky jsou komplexní, ale vyplývá z nich kromě jiného (aniž by to bylo cílem studie a tudíž to není přímo jejím závěrem), že zatímco přednemocniční tCPR jsou téměř beznadějné, v nemocnici je již šance na přežití mnohem lepší (celkem cca 10% naděje na kvalitní přežití). Toto relativně velké číslo je bohužel doprovázeno tím, že na jednoho „kvalitně“ přežívajícího připadají téměř tři pacienti s neuspokojivým neurologickým nálezem, což je podstatně horší poměr, než v případě kardiálních zástav (např. v Praze byl poměr kvalitně a neuspokojivě přeživších v loňském roce téměř přesně opačný – na 96 zachráněných s dobrým outcome připadlo 27 pacientů s neuspokojivým neurologickým výsledkem – pozn. of.).

Za pozornost stojí analýza příčin traumatologických zástavy: téměř polovina (48%) byla způsobena hypovolémií (vykrvácením), druhé v pořadí příčin (s podílem každá mezi 10 – 13%) figurují tenzní PNO, hypoxie a perikaridální tamponáda, okrajově se vyskytují další důvody. Autoři se zabývali i hodnocením souladu terapeutických zásahů a celkového managementu traumatu na všech úrovních s platnými standardy (ERC, ATLS…) a konstatují, že nějaký druh chyby byl nalezen u plných 64% případů. Pokud k chybě dojde, v 73% je to pouze pouze v PNP, v 9% pouze v nemocniční péči a v 18% byly nedostatky nalezeny v obou fázích. Na úplný závěr volají autoři po vzniku specializovaných standardů pro tCPR, orientovaných zejména na aktivní boj s reverzibilními příčinami tohoto druhu NZO.

Zdroj: Klebe C. et al. Requirement for a structured algorithm in cardiac arrest following major trauma: Epidemiology, management errors, and preventability of traumatic deaths in Berlin. Resuscitation 85 (2014); 405 – 410.