Urgentní příjmy mají zelenou

Malý krok pro člověka, ale (relativně) velký krok pro lidstvo v Česku představuje právě vycházející Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 9/2020, který obsahuje mimo jiné kapitolu s názvem Metodický pokyn pro zřízení a vedení urgentních příjmů. Jde o první krok, který u nás de facto organizačně legalizuje existenci urgentních příjmů a stanovuje jednotné podmínky pro jejich plošné zavedení, vybavení a provoz. Očekává se, že jasné „noty“ povedou konečně k tomu, že se urgentní příjmy stanou základní součástí všech akutních nemocnic. Zvlášť proto, že jejich vznik by měl být doprovázený i poměrně slušnou dotací z rozpočtu MZd. Samozřejmě by navíc mělo následovat i odsouhlasení adekvátní úhrady výkonů, spojených s provozem UP.

Urgentní příjmy jsou dělené na I. a II.typ s minimální kapacitou 9 lůžek a 4 ambulance (typ I) a 4 lůžka + 2 ambulance u typu II. Na urgentním příjmu musí být zajištěna dostupnost lékaře s odborností ARO, UM nebo IP buď přímo, nebo do 5 minut od zavolání.

Materiál jako celek mi připadá jako velmi dobré vykročení. Je sice poměrně obsáhlý, což ale není na škodu, protože to umožňuje nemocnicím prosadit si do projektu vše potřebné (když je to ve Věstníku, tak to tam zkrátka musí být, i když zřizovatel by jistě rád náklady minimalizoval…). Nějaké detaily se zadají až nadbytečné (například opravdu podrobný popis označení heliportu včetně obrázku na cedulích 🙂 ), zatímco naopak praktický požadavek na zřízení parkovacích míst pro veřejnost v bezprostřední blízkosti UP bohužel chybí, ale to jsou detaily spíše úsměvné. Jako celek si metodický pokyn jistě zaslouží velkou pochvalu.

Urgentní příjmy představují článek primární péče, který u nás v současné době, po významné (a správné) redukci LSPP, zoufale chybí. To se, krom jiného, podílí i na vzestupu zatížení záchranných služeb událostmi malé naléhavosti. Doufejme, že se záměr plošného zřízení UP v České republice konečně podaří realizovat a zařadíme se tak konečně mezi země sledující i v organizaci akutní primární péče moderní trendy.

Dokument: Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 9/2020 (výřez)

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz