Vědecky dokázáno: padáky nemají žádný vliv na vznik úrazu při výskoku z letadla!

Půvabný vánoční dárek přinesl vědeckému světu jeden z nejprestižnějších vědeckých časopisů British Medical Journal (BMJ) v podobě studie, hledající odpověď na jednu z populárních námitek zpochybňujících „všemocnost“ medicíny založené na důkazech (EBM). Konečně tedy vychází dlouho požadovaná randomizovaná studie na téma „Vliv padáků na vznik závažných poranění a úmrtí při výskoku z letadla“ – a výsledky jasně dokazují, že v tomto ohledu neexistuje statisticky významný rozdíl v přežití mezi skupinami dobrovolníků, kteří použili vs. nepoužili při výskoku z letadla padák.

Samozřejmě, že jde o ukázku typicky anglického smyslu pro humor (fakt stojí za to si článek přečíst celý – fulltext ZDE), ale podstata celé recese je nesmírně vážná – v reálném světě se můžeme velmi často setkat s tím, že jsou nejrůznější zájmy obhajovány zdánlivě vědecky, ale ve skutečnosti pomocí dat zcela vytržených z kontextu (ať už úmyslně, nebo z neznalosti). Riziko chybného vyhodnocení a nekritického přijetí závěrů studií číhá doslova „na každém rohu“ a právě v prostředí urgentní medicíny, kde nejsou přiliš dobré podmínky pro kontrolu všech okolností experimentu, hrozí ve zvýšené míře (viz např. ZDE).

Hodně tomu napomáhá i to, že statistiku prostě neumíme – ne vždy je možné uvědomit si souvislosti bez znalosti alespoň základních statistických pojmů a principů. S autory studie se shodujeme na jednom základním závěru – ďábel se skrývá v detailech a pokud chceme s výsledky jakékoliv studie opravdu pracovat, je potřeba číst nejen abstrakt, ale celý text. Velmi kriticky je pak třeba zhodnotit zejména jeho metodickou část a je nutné důkladně se přesvědčit, že zkoumaná populace a intervence je skutečně ta, o kterou nám jde.

Zdroj: Robert W Yeh et al. Parachute use to prevent death and major trauma when jumping from aircraft: randomized controlled trial. BMJ 2018;363:bmj.k5094