Výsledky studie EuReCa TWO zveřejněny – Česká republika je „na bedně“!

Včera byly konečně publikovány výsledky jedné z aktuálně nejočekávanějších „resuscitačních“ studií – v online verzi časopisu Resuscitation je k dispozici výstup studie EuReCa TWO. Tato studie je v podstatě „druhý pokus“ o co nejkorektnější zmapování stavu přednemocniční resuscitace v Evropě poté, co studie EuReCa ONE sice přinesla některá významná data, ale zejména zjištění, že metodiku jejich sběru je potřeba zásadně upravit.

Výsledky, vycházející ze zkoumaného období 1.10. – 31.12.2017, jsou tentokrát už opravdu srovnatelné a rovnou mohu s potěšením konstatovat, že ČR se nenechala zahanbit a mezi evropskými zeměmi jsme v nejvýznamnějších parametrech skončili na pomyslné „bedně“.

Z nejpodstatnějších výstupů vyjímám:

  • V ČR se sběru dat zúčastnilo 13 ze 14 regionů, pokrývajících 82% populace (průměr ve studii 34%). Incidence resuscitací zahájených záchrannou službou během studie byla, společně s Francií, nejvyšší v Evropě (91 / 100.000 obyvatel a rok) při průměru studie 56 na 100.000 obyvatel a rok.
Obrázek: Gräsner et al. EuReCa TWO study, supplements, Resuscitation 2020
  • Podíl pacientů resuscitovaných před příjezdem záchranky dosáhl v ČR 82% a to, spolu s Norskem, znamená nejlepší výsledek ve studii při střední hodnotě 59% (jo, TANR fakt funguje…).
Obrázek: Gräsner et al. EuReCa TWO study, supplements, Resuscitation 2020
  • Celkové kvalitní přežití (CPC 1 – 2 do 30. dne po zástavě) bylo v ČR cca 10%, což je hodnota v rámci studie lehce nadprůměrná, ale vlastně „nicneříkající“. Procento totiž nezohledňuje, z kolika pacientů se zástavou se počítá a jaký je tedy reálný počet zachráněných. Význam má až v kombinaci s incidencí zahájených resuscitací – a to je po přepočtu pro ČR opět „bedna“ těsně za Dánskem s kvalitním přežitím cca 9 resuscitovaných na 100.000 obyvatel.
Obrázek: Gräsner et al. EuReCa TWO study, Resuscitation 2020
  • Na celkovém přežívání se vždy dominantně podílí pacienti se spatřenou zástavou oběhu a zachycenou fibrilací komor – tzv. Utstein comparator group. To je parametr, který asi nejlépe popisuje funkčnost záchranného řetězce. A konečně i zde je na tom ČR velmi dobře – v rámci Evropy se s Nizozemci dělíme o krásné druhé místo s nadějí na dlouhodobé přežití cca 45%. Nejlepší výsledky jsou v tomto parametru hlášeny z Dánska (55%). Pro srovnání – průměr Evropy je 28%.
Obrázek: Gräsner et al. EuReCa TWO study, Resuscitation 2020

Zdroj: Gräsner JT et al. Survival after out-of-hospital cardiac arrest in 3 Europe – Results of the EuReCa TWO study. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.12.042

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz