Kuriózní příčina elevace ST segmentu

Elevace „ST“ úseku EKG křivky patří mezi typické známky akutního infarktu myokardu. Pokud se na EKG záznamu vyskytuje, většinou „není co řešit“ a pacient směřuje šupem do nejbližšího kardiocentra. Pokud totiž náhodou nejde o infarkt, stejně i většina dalších příčin má původ v onemocnění srdce – typicky může jít např. o zánět srdečního svalu, srdeční výduť nebo o některé ještě méně časté syndromy.

Existují ale i stavy, které dokáží tento jev navodit, přitom se týkají zcela jiných orgánů, než je srdce: známý je např. výskyt ST elevací u akutní pankreatitidy, pneumothoraxu nebo při nitrolební hypertenzi (krvácení do mozku).

O kuriózní, v literatuře zatím (asi) nepopsané příčině ST elevací nyní referuje článek v aktuálním čísle Journal of Emergency Medicine. Autoři Ordoobadi a spol. popisují případ jedenapadesátiletého pacienta, který byl vyšetřován pro ST elevace a bolesti v nadbřišku s podezřením na spodní infarkt. Ten se ale ani na základě podrobného kardiologického vyšetření nepotvrdil. Další pátrání následně vedlo ke zjištění, že žaludek pacienta obsahuje 18 tužkových baterií, které pacient úmyslně pozřel. Po jejich vyjmutí cestou gastroskopie zmizely jak změny na EKG křivce, tak samozřejmě i pocit „těžkého žaludku“. ST elevace byly tedy zřejmě důsledkem elektrochemické reakce vyvolané interakcí baterií a kyselého žaludečního obsahu.

Přestože jde o příčinu zcela kuriózní, měla by přinejmenším připomenut, že medicína může být opravdová detektivka a ne vše je tak jasné, jak se může jevit na první pohled. A napříště bychom při určitých typech zásahů měli pátrat nejen po prázdných platíčkách od léků, ale i po prázdných obalech od baterek 🙂

Zdroj: Ordoobadi Aj et al. ST Segment Elevation Caused by Artifact From Cylindrical Battery Ingestion. J.Em.Med, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2019.12.027

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz