Kuriózní příčina elevace ST segmentu

Elevace „ST“ úseku EKG křivky patří mezi typické známky akutního infarktu myokardu. Pokud se na EKG záznamu vyskytuje, většinou „není co řešit“ a pacient směřuje šupem do nejbližšího kardiocentra. Pokud totiž náhodou nejde o infarkt, stejně i většina dalších příčin […]