Čísla o resuscitaci tonoucích dětí v Nizozemí – v zimě je naděje větší

Analýzu případů 160 dětí resuscitovaných pro zástavu oběhu z důvodu tonutí publikovali nizozemští autoři Kieboom a spol. v aktuálním čísle časopisu British Medical Journal. Autoři zjistili, že nejlepší prognózu mají děti tehdy, pokud k tonutí dojde v zimním období (úspěšně přežilo 5 ze 17 tonoucích –  29%), zatímco v ostatních obdobích roku jsou výsledky podstatně méně příznivé (přežilo 12 z 143 tonoucích – 8%). Bohužel, na rozdíl od dospělých, u dětí se zdá, že bez ohledu na lepší výsledky u tonoucích ve studené vodě je i tak naděje na přežití po resuscitaci trvající déle než 30 minut prakticky nulová.

Zdroj: Kieboom JK et al. Outcome after resuscitation beyond 30 minutes in drowned children with cardiac arrest and hypothermia: Dutch nationwide retrospective cohort study. BMJ 2015;350:h418