Guidelines 2015 jsou na světě!

Včera ráno byly publikované nové doporučené postupy pro resuscitaci (a nově i první pomoc) Guidelines 2015. Proti stávajícím postupům nepřinášejí žádné ZÁSADNÍ novoty, ale v řadě míst ke změnám došlo nebo jsou přinejmenším některá doporučení formulována pregnantněji, než v minulém vydání. Za zmínku stojí také to, že hlavním autorem kapitoly „Zástava oběhu za speciálních okolností“ je předseda České resucitační rady Tolja Truhlář – velká gratulace!

Neméně podstatné je ale i to, že když nová doporučení čtete, musíte si připadat jako v bájné „zemi, kde zítra znamená už včera“. Naprostá většina z nich je totiž v naší zemi dlouhodobým standardem. Není to samo sebou – stojí za tím každodenní práce desítek nebo spíš stovek nadšenců, kteří každodenní mravenčí prací postrkují náš systém přes všechny překážky a protivenství kupředu tak, že bez nadsázky v tomto oboru představujeme světovou špičku. A to je asi to nejpodstatnější.

Tak – a dost filozofie: stručný výcuc novinek a zajímavostí najdete ZDE, přehled doporučení první pomoci ZDE a několik prvních nových schémátek TADY. Nejde o překlady, jde o moje zpracování, vycházející jak z evropských doporučení ERC, tak z doporučení americké AHA (které se, byť v detailech, v lecčems liší). Originální ERC GL 2015 (v angličtině) je možné stáhnout ZDE a oficiální překlady lze očekávat na stránkách ČRR.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz