Křeče = epilepsie? Častý a nebezpečný omyl záchranářů

Kolaps“ a „epileptický záchvat“ patří mezi nejčastější diagnózy, které používají posádky záchranky pro řadu svých pacientů, kdy příjezdu záchranky předchází epizoda bezvědomí, často s křečemi. Velmi zajímavý článek na tohle téma přináší poslední číslo časopisu Cor et Vasa, kde pardubičtí autoři Myjavec a spol. popisují kazuistiku pacienta s epizodami bezvědomí s křečemi a odeznívající zmateností, který byl opakovaně s negativním výsledkem vyšetřován na neurologii. Pro recidivující kolapsy byl pacientovi zaveden implantabilní EKG záznamník (ILR) a po dvou měsících, kdy pacient prodělal další příhodu, byla zjišěna skutečná příčina příhod – zástava sinového uzlu s cca 20 sekund trvající preautomatickou pauzou. Velmi zajímavá je diskuze v článku, kde autoři připomínají, že projevy epilepsie a kardiální synkopy mohou být velmi podobné, s dominujícím náhle vzniklým bezvědomím, epizodou křečí a následnou zmateností. V diskuzi autoři odkazují i jiné práce zabývající se touto problematikou, které uvádějí, že až 25% pacientů léčených na „epilepsii“ má ve skutečnosti potíže způsobené jinou, zpravidla kardiální příčinou. Práce je velmi výrazným varováním před paušálním stanovením diagnózy epilepsie „od dveří“,  diagnostický omyl je relativně častý může mít pro pacienta fatální následky.

Zdroj:  Myjavec A. a spol. Popis jedné zástavy sinu. Cor Vasa 2009;51(4):285-289.