Bezpečnost v LZS je prioritou!

Bezpečnost provozu letecké záchranky je nyní ve Spojených státech jedním z často probíraných témat, protože počet nehod a zejména obětí v posledních letech dosahuje nebývalé výše. Jak uvádí zpráva z lednového veřejného slyšení NTSB (úřad, odpovídající za bezpečnost dopravy a vyšetřování nehod v USA), mezi lety 2002 a 2005 došlo v provozu letecké záchranky v USA k 64 nehodám (převážně vrtulníků, ale i křídlatých letounů), které si vyžádaly 64 mrtvých a 50 zraněných, což je víc, než za roky 1990 – 2001 dohromady (61 nehod, 50 mrtvých a 40 zraněných). V naprosté většině nehod přitom nešlo o nějakou „vyšší moc“ typu náhodné technické závady, ale na počátku stálo chybné rozhodnutí provést let za kompromisních, nebo dokonce zcela nevyhovujících meteorologických podmínek, často v noci. Kromě technických a organizačních požadavků zpráva mimo jiné zdůrazňuje roli dispečinků záchranné služby, které by měly být schopny poskytovat alespoň základní informace o počasí na místě zásahu a na trase (na rozdíl od „běžné“ komerční letecké činnosti se lety často konají někam, kde není dostupná standardní letecká meteorologická služba), měly by předávat informace o tom, že např. lokální základna letecké záchranky odmítla let kvůli špatnému počasí, a také by měl být každý let monitorován a nejméně 1x za 15 minut by měla posádka ohlásit svoji polohu (včetně vyřešení spolehlivého předávání informací o letu dispečinkům sousedících oblastí). Zpráva také varuje před vytvářením podvědomého psychologického tlaku na letové posádky („jen vy ho můžete zachránit!“) – bezpečnost provedení letu musí být vždy prioritou. Do celého kontextu zprávy bohužel zapadá i nedávná nehoda vrtulníku na Korsice, při níž nárazem do země v hornatém terénu při letu za soumraku a ve špatném počasí přišlo o život pět osob – dva piloti, lékař, transportovaná rodička a za letu porozené dítě…