Aktualizace resuscitačních doporučení budou nově probíhat průběžně

Mezinárodní styčný výbor pro resuscitaci (ILCOR) se v letošním roce nově rozhodl opustit vžitý pětiletý cyklus inovací resuscitačních doporučení a nadále bude vyhodnocovat nové poznatky kontinuálně, s cílem co nejvíce urychlit zavádění novinek do praxe. Prvním výsledkem tohoto přístupu je inovace ILCOR doporučení 2017, která právě vychází v aktuálním čísle časopisu Resuscitation. Přináší aktuální stanoviska k šesti tématům, založená na vyhodnocení recentních studií podle metodiky GRADE. Ve velké zkratce lze ale konstatovat, že nové poznatky nic zásadního nemění, s výjimkou doporučení provádět resuscitaci kombinací kompresí a dýchání u všech dětí až do 18. roku věku. Očekává se, že v nejbližší době doplní nové poznatky do svých „Guidelines“ i jednotlivé společnosti, vydávající doporučení, včetně Evropské rady pro resuscitaci.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz