Aktivace First responderů v Bologni a okolí – první zkušenosti

Obrázek: Cliparts Zone

Něco málo zkušeností se systémem aktivace First responderů v severoitalském regionu Emilia Romagna je předmětem krátkého sdělení v prosincové Resuscitation:

Ve čtyřmilionovém regionu včetně hlavního města Bologna řeší ročně 116 zástav oběhu na 100.000 obyvatel, z nichž jen necelých 30% je laicky resuscitováno a dlouhodobé kvalitní přežití dosahuje 6,4%. Cílem projektu je – za využití systému dobrovolných „first responderů“ (FR) a AED – přežití alespoň zečtyřnásobit (pozn OF.: autoři neuvádí, zda by tohoto cíle chtěli dosáhnout u všech pacientů – což by bylo velmi ambiciózní, a nebo jen u těch se spatřenou zástavou a fibrilací komor – což by zase tak ambiciózní nebylo).

S tímto cílem byla vyvinutá aplikace „DAE RespondER“, která je využívaná k evidenci AED a dobrovolníků (jímž se může stát každý, kdo se do systému přihlásí) a samozřejmě v případě rozpoznání zástavy oběhu dispečinkem aktivuje FR včetně jejich „propojení“ s místem události a nejbližším AED.

Prvního listopadu uplynuly od aktivace systému dva roky, a tak je možné vyhodnotit první poznatky:

  • Do systému se zatím zapojilo 7.130 dobrovolníků a v systému je registrováno 4.771 AED.
  • Z 2.024 událostí podezřelých z NZO reagoval aspoň jeden FR v 26% případů.
  • 25% dobrovolníků se v době aktivace nacházelo ve vzdálenosti do 1 km od místa události a byli schopní zareagovat do 2 minut
  • V 19% aktivací byli dobrovolníci na místě dříve, než sanitka záchranné služby.
  • Případný přínos aktivace dobrovolníků z hlediska dlouhodobého přežití bude předmětem další analýzy.

Autoři dále uvádějí, že 30. července přijal italský parlament zákon, speciálně upravující problematiku podobných život zachraňujících systémů a právě systém „DAE respondER“ byl prezentován jako vzor pro ostatní regiony Itálie.

Pozn. OF.: škoda, že autoři nejsou konkrétnější, co se týče výsledků – přece jen dva roky už je doba, za kterou by nějaké konkrétnější výsledky v dopadu na pacienty mohly být k dispozici. I publikovaná dílčí čísla jsou ale svým způsobem zajímavá a mohou pomoci při rozhodování o tom, jakým směrem napřít úsilí při dalším rozvoji systémů FR u nás.

Zdroj: Del Guidice D. et al. DAE RespondER: The Emilia Romagna app for a regional “community saving lives” system. Resuscitation, Dec 2019 (145): 34–36

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz