Co „pálí“ britské paramediky?

Jaká výzkumná témata považují představitelé záchranných služeb ve Velké Británii za nejnaléhavější? Odpoveď na tuto otázku hledali s příslovečnou anglickou precizností autoři Snooksová a spol. ze sdružení 999 EMS research forum. Provedli rešerši všech publikovaných prací od roku 2000, získali názory přes 150 expertů a výsledky statisticky vyhodnotili.

Za klíčové a nejožehavější téma bylo označeno vytvoření sady kritérií použitelných pro hodnocení kvality záchranné služby jiných, než je pouze čas dojezdu. Na druhém místě z celkem 96 identifikovaných témat se umístil „přednemocniční management CMP“ a na třetím místě „bezpečnost, cena a přínos různých alternativ transportu pacienta de nemocnice„.

V první desítce se mimo jiné umístila i témata „metody porovnání výsledků přednemocniční péče s otcome pacientů“, „intranasální analgesie“ nebo „vyhodnocení mechanických pomůcek pro KPCR“.

Naopak poněkud stranou pozornosti zůstalo např. téma „využití lékařů v přednemocniční péči“ nebo „kdo by měl vyhodnocovat tísňová volání na operačním středisku (paramedici nebo sestry apod.)?“ (54. resp. 56. místo). Na závěr autoři v diskuzi znovu upozorňují na „hlad“ po nových standardech měření kvality přednemocniční péče, neboť stále nejčastěji používaný dojezdový čas je „zajímavý“ jen u velmi malého množství případů a u zbývající zdrcující většiny nevypovídá o kvalitě péče vůbec nic, naopak může být velmi zavádějící.

Zlatá slova, dovolím si dodat.

Zdroj: Snooks H et al. What are the highest priorities for research in pre-hospital care? Results of review and Delphi consultation exercise. J Em Prim Health C. 2008;6(4) online na www.jephc.com