Detekce pulzu bez přerušení masáže?

Nefiltrovaný a filtrovaný záznam EKG v průběhu resuscitace, Zoll See-Thru, upraveno podle fcamedical.com

Kontrola rytmu spojená s detekcí známek života by měla podle GL 2015 proběhnout každé 2 minuty. Současně, pokud je přítomen jakýkoliv organizovaný srdeční rytmus, měla by proběhnout také kontrola pulsu. To samozřejmě znamená nutnost přerušení nepřímé masáže se všemi negativními konsekvencemi.

Ve snaze minimalizovat pauzy v nepřímé masáži poskytují některé moderní defibrilátory už dnes zobrazení křivky, skrývající se „pod“ artefakty, které jsou vyvolané mechanickou srdeční masáží.

Autoři Kwok a spol. ze světoznámého centra resuscitační medicíny z University of Washington v Seattlu se nyní pokusili nalézt takové algoritmy dalšího vyhodnocení EKG, které by dovolily resuscitovat zcela bez přerušení masáže, a to i tehdy, kdy je sice přítomen organizovaný rytmus, není ale spojený s reálně účinnou mechanickou aktivitou srdce (jakou může být např. např. PEA). Výsledky byly v posledních dnech loňského roku publikovány v online verzi časopisu Resuscitation.

Autoři novým algoritmem vyhodnotili symbolických 911 párů vzorů EKG (5 sekund před přerušením resuscitace + 5 sekund po přerušení) od 238 pacientů s přednemocniční zástavou oběhu. V 319 případech byl zachycený organizovaný rytmus; úspěšnost predikce hmatného pulzu byla – v závislosti na charakteru rytmu – byla 0.67 – 0.79.

Výsledky samozřejmě nejsou ihned aplikovatelné do rutinní praxe, ale ukazují, že v budoucnu by bylo reálně možné jen na základě vyhodnocení nejjednoduššího EKG snímaného dvěma multifunkčnímu elektrodami v průběhu resuscitace dostávat online velmi validní informaci o stavu oběhu pacienta, a v podstatě úplně tak eliminovat nutnost přerušování nepřímé srdeční masáže v průběhu resuscitace.

Zdroj: Kwok H et al., Electrocardiogram-based pulse prediction during cardiopulmonary resuscitation, Resuscitation (2019), https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.11.021