European Emergency Data Project

European Emergency Data Project je dvacetiměsíční projekt, podporovaný Evropskou unií, jehož cílem bylo vytipovat nejpodstatnější parametry popisující systémy přednemocniční neodkladné péče.
Projektu se účastnilo 15 zemí, z toho 12 z členských zemí EU, dále z Norska, Slovinska a Spojených států.
Projekt navrhl baterii 100 parametrů, popisujících systém přednemocniční péče. Součástí popisu každého z parametrů je
– název parametru;
– slovní definicie;
– početní definice;
– formát výstupních dat;
– určení zdroje dat;
– použitelnost;
– vysvětlení významu;
– limity;
– odkazy na literaturu;

Pro základní porovnání jednotlivých systémů přednemocniční péče bylo z úplné baterie navrženo těchto pět klíčových parametrů:

1) Počet hodin služby posádek / 100.000 obyvatel parametr definující dostupnost zdrojů PNP

2) Podíl počtu případů s nejvyšší prioritou s dobou odezvy do 480 sekund na celkovém počtu případů s nejvyšší prioritou *) – parametr popisující spolehlivost dostupnosti PNP.

3) Počet případů s nejvyšší prioritou / 100.000 obyvatel *) parametr popisující zatížení systému EMS

4) Počet případů z „Kvintet první hodiny“ / 100.000 obyvatel – parametr popisující případy, u nichž má aktivita ZZS významný dopad na outcome pacientů. 

Poznámka: „Kvintet první hodiny“ = 1. náhlá zástava oběhu, 2. bolest na hrudi, 3. dušnost, 4. CMP, 5. trauma s RTS 5 a méně

5) Počet ALS zákroků / 100.000 obyvatel – parametr popisující všeobecnou úroveň poskytované péče

*) Případy s nejvyšší prioritou jsou definovány individuálně v každém systému.

(c) MUDr. Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz