European Emergency Data Project

European Emergency Data Project je dvacetiměsíční projekt, podporovaný Evropskou unií, jehož cílem bylo vytipovat nejpodstatnější parametry popisující systémy přednemocniční neodkladné péče.Projektu se účastnilo 15 zemí, z toho 12 z členských zemí EU, dále z Norska, Slovinska a Spojených států. Projekt […]